ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας ( 2021-2022)

Ετήσια Έκθεση ( Συνοπτική ) Εσωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ( έτος αναφοράς : 2021-2022 )

Σχέδιο συλλογικού προγραμματισμού σχολικής μονάδας