Έχει ως σκοπό:
• Να συμβάλλει αποτελεσματικά στο πρόγραμμα του Σχολείου και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις πληροφοριακές και ερευνητικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου

• Να εξοικειώσει τους χρήστες με τις νέες τεχνολογίες.

Στη βιβλιοθήκη λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

·         Το Αναγνωστήριο

·         Είναι ο χώρος ανάγνωσης και χρησιμοποίησης τού έντυπου υλικού από τους χρήστες της βιβλιοθήκης. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται όλα τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.), καθώς επίσης η Ιστορία, η Φιλοσοφία και η Λογοτεχνία (ελληνική και ξένη).

·         Το Τμήμα Πληροφόρησης και Δανεισμού

·         Στο τμήμα αυτό που συνδέεται άμεσα με το Αναγνωστήριο κατατοπίζεται το μέλος της βιβλιοθήκης για τον δανεισμό και την όλη διαδικασία χρήσης της βιβλιοθήκης. Επίσης σ’ αυτό το τμήμα και βιβλία όλων των άλλων επιστημών.

·         Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

·         Το τμήμα αυτό είναι εξοπλισμένο με Η/Υ για χρήση από το κοινό. Διαθέτει CD-ROMs, CDs, δίσκους, κασέτες, βιντεοκασέτες για ομαδική ή ατομική χρήση. Διαθέτει επίσης μόνιμη σύνδεση με το Διαδίκτυο  (Internet), στο οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω υπολογιστών.