ΤΑΞΗ  Γ΄

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

1-Φύλλο Εργασίας

2-Φύλλο Εργασίας

3-Φύλλο Εργασίας

1-2-5-6 Κεφ(2ο επαν)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 4ο

Κεφάλαιο 5ο

Κεφάλαιο 6ο

Κεφάλαιο 7ο

Κεφάλαιο 8ο

Κεφάλαιο 9ο

Εικονικά Εργαστήρια

  1. Απομόνωση DNA
  2. Η μοριακή τεχνική της PCR
  3. Ηλεκτροφόρηση gel DNA
  4. Κατασκευάζοντας καρυότυπο.
  5. Μεταγράφοντας και μεταφράζοντας ένα γονίδιο
  6. Ο ρόλος του RNA στο κεντρικό δόγμα

Εκπαιδευτικές Ιστοσελίδες

Cell and Molecular Biology/    : Cell and Molecular Biology news, tools, books,…

Πανεπιστήμιο UTAH – Γενετική/ : Σελίδα κλάδων Βιολογίας (κυτταρική, γενετική, οικολογία, νευροεπιστήμες, εξέλιξη, υγεία του ανθρώπου…)

Τεστ αχρωματοψίας

Κυτταρική & Μοριακή Βιολογία

Συλλογή προσομοιώσεων για τις Φυσικές Επιστήμεςκαι όχι μόνο, από το Πανεπιστήμιο του Colorado. Και σε εξελληνισμένο περιβάλλον.