ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2022-23

 ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ                              ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                               ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ              ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                            ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                        ΘΕΟΛΟΓΟΣ                                  ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΠΙΛΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                                       ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                                  ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ                             ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                                 ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                           ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                                  ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΚΩΣΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ                                         ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                                  ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                          ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ

ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ                                          ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ                                  ΔΙΑΘΕΣΗ

ΖΑΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ                                    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ                              ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ                     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ                               ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ                               ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ                                ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΦΥΣΙΚΟΣ                                      ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                               ΧΗΜΙΚΟΣ                                      ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΚΑΝΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ                                ΒΙΟΛΟΓΟΣ                                    ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΠΟΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ                                    ΦΥΣΙΚΟΣ                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΑΝΝΑ                                        ΑΓΓΛΙΚΩΝ                                      ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΠΑΣΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                    ΑΓΓΛΙΚΩΝ                                       ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                       ΓΑΛΛΙΚΩΝ                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                           ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ                                ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                        ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                   ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                    ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                              ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                   ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

——————————————————————————————————-

   Σχολικό Έτος:  2021-2022

         ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ                         ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

 • Περιβολιώτης Κωνσταντίνος                    Κοινωνικών Επιστημών                 Διευθυντής
 • Κολοβού Παρασκευή                                      Φιλόλογος                                   Υποδιευθύντρια
 • Λαδάς Ευάγγελος                                            Θεολόγος                                          οργανική
 • Αθανασάκη Αικατερίνη                                  Φιλόλογος                                         οργανική
 • Γεωργακοπούλου                                            Φιλόλογος                                      αποσπασμένη
 • Γεωργίου Χριστίνα                                         Φιλόλογος                                      αποσπασμένη
 • Κωστολιά Σοφία                                             Φιλόλογος                                         οργανική
 • Λογοθέτη Κυριακή                                         Φιλόλογος                                         οργανική
 • Πιλάτη Δήμητρα                                             Φιλόλογος                                         οργανική
 • Ζανάκη Ολυμπία                                           Μαθηματικός                                      οργανική
 • Κυριακοπούλου Κανέλλα                             Μαθηματικός                                      οργανική
 • Παπαδόπουλος Ηλίας                                   Μαθηματικός                                      οργανική
 • Βάλτσιος Αθανάσιος                                     Μαθηματικός                                   αναπληρωτής
 • Σπαθάρας Βασίλειος                                        Φυσικός                                         αναπληρωτής
 • Γεωργιάδης Αντώνιος                                       Χημικός                                            οργανική
 • Καραλή Μαρία                                                 Χημικός                                         αναπληρώτρια
 • Κατσιμπερνάκη Φωτεινή                                 Χημικός                                         αναπληρώτρια
 • Γουργούλη Καλλιόπη                                      Βιολόγος                                            οργανική
 • Δρακωτού Άννα                                               Αγγλικών                                            οργανική
 • Ντούρης Σπυρίδων                                      Οικονομολόγος                                      οργανική
 • Γαντζούδης Χρήστος                                   Πληροφορικής                                       οργανική
 • Σιδέρη Χριστίνα                                          Πληροφορικής                                    αναπληρώτρια
 • Μελισσάς Άγγελος                                      Φυσικής αγωγής                                      οργανική
 • Παπαγιάννη  Στυλιανή                               Φυσικής αγωγής                                   αποσπασμένη


Σχολικό Έτος: 2020-2021

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ                     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ        
 • Περιβολιώτης Κωνσταντίνος         Κοινωνικών Επιστημών                Διευθυντής
 • Γαντζούδης Χρήστος                         Πληροφορικής                        Υποδιευθυντής
 • Κυριακοπούλου Κανέλλα                   Μαθηματικός                          Υποδιευθύντρια
 • Λαδάς Ευάγγελος                                Θεολόγος                                 οργανική
 • Αθανασάκη Αικατερίνη                       Φιλόλογος                               οργανική
 • Βανικιώτη Γεωργία                              Φιλόλογος                               οργανική
 • Κολοβού Παρασκευή                           Φιλόλογος                               οργανική
 • Κωστολιά Σοφία                                  Φιλόλογος                               οργανική
 • Λογοθέτη Κυριακή                              Φιλόλογος                                οργανική
 • Πιλάτη Δήμητρα                                 Φιλόλογος                                οργανική
 • Σαμαρά Μαρία                                   Φιλόλογος                                 οργανική
 • Σπετσιώτου Ευγενία                           Φιλόλογος                                 οργανική
 • Ζανάκη Ολυμπία                                Μαθηματικός                             οργανική
 • Παπαδόπουλος Ηλίας                       Μαθηματικός                            οργανική
 • Κολιώνης Γεώργιος                           Μαθηματικός                            προσωρινή
 • Γκαβογιαννάκης Νικόλαος                  Φυσικός                                   οργανική
 • Παπαδοπούλου Ευαγγελία                  Φυσικός                                  προσωρινή
 • Γεωργιάδης Αντώνιος                          Χημικός                                   οργανική
 • Κωνσταντογιάννη Μαρία                    Χημικός                                  προσωρινή
 • Τίκας Απόστολος                                  Χημικός                                  προσωρινή
 • Γουργούλη Καλλιόπη                           Βιολόγος                                 προσωρινή
 • Δρακωτού  Άννα                                 Αγγλικών                                  οργανική
 • Ντούρης Σπυρίδων                         Οικονομολόγος                            οργανική
 • Κυπραίου Αναστασία                 Κοινωνικών Επιστημών                    οργανική
 • Ζιάκος Χρήστος                               Πληροφορικής                            προσωρινή
 • Μελισσάς Άγγελος                          Φυσικής Αγωγής                           οργανική

Σχολικό Έτος: 2019-2020

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ        

 • Αργύρης Ιωάννης                   Βιολόγος                   Διευθυντής
 • Γαντζούδης Χρήστος              Πληροφορικής        Υποδιευθυντής
 • Κυριακοπούλου Κανέλλα        Μαθηματικός            Υποδιευθύντρια
 • Λαδάς Ευάγγελος                   Θεολόγος
 • Αθανασάκη Αικατ.                  Φιλόλογος
 • Βανικιώτη Γεωργία                 Φιλόλογος
 • Κολοβού Παρασκευή              Φιλόλογος
 • Κωστολιά Σοφία                      Φιλόλογος
 • Λογοθέτη Κυριακή                  Φιλόλογος
 • Πιλάτη Δήμητρα                      Φιλόλογος
 • Σαμαρά Μαρία                        Φιλόλογος
 • ΣπετσιώτουΜέλλιου, (site 1, site 2,  e-class, blog).          Φιλόλογος
 • Ζανάκη Ολυμπία                     Μαθηματικός
 • Αργυρός Ιωάννης                   Μαθηματικός
 • Παπαδόπουλος Ηλίας            Μαθηματικός
 • Ανέστη Ελένη                         Χημικός          προσωρ. τοποθέτηση
 • Γεωργιάδης Αντώνιος             Χημικός                     Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Γκαβογιαννάκης Νικόλαος      Φυσικός
 • Γεωργακοπούλου Αναστασία  Φυσικός          προσωρ. τοποθέτηση
 • Γουργούλη Καλλιόπη              Βιολόγος         προσωρ. τοποθέτηση
 • Κοντορούσης Δημήτριος         Φυσικός          προσωρ.  τοποθέτηση
 • Δρακωτού Άννα                       Αγγλικών
 • Δάφνος Ελευθέριος                Εικαστικών       προσωρ.  τοποθέτηση
 • Ντούρης Σπυρίδων                 Οικονομολόγος
 • Κυπραίου-Σουλίου Αναστ.     Κοινωνιολόγος
 • Μελισσάς Άγγελος                   Φυσ. Αγωγής

Σχολικό Έτος: 2018-2019

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ        

 • Αργύρης Ιωάννης                     Βιολόγος                   Διευθυντής
 • Γαντζούδης Χρήστος               Πληροφορικής        Υποδιευθυντής
 • Κυριακοπούλου Κανέλλα      Μαθηματικός            Υποδιευθύντρια
 • Λαδάς Ευάγγελος                    Θεολόγος
 • Αθανασάκη Αικατ.                  Φιλόλογος
 • Βανικιώτη Γεωργία                 Φιλόλογος
 • Κολοβού Παρασκευή              Φιλόλογος
 • Κωστολιά Σοφία                      Φιλόλογος
 • Λογοθέτη Κυριακή                  Φιλόλογος
 • Πιλάτη Δήμητρα                      Φιλόλογος
 • Σαμαρά Μαρία                        Φιλόλογος
 • ΣπετσιώτουΜέλλιου, (site 1, site 2,  e-class, blog).          Φιλόλογος
 • Ζανάκη Ολυμπία                     Μαθηματικός
 • Μάρα Αντιγόνη                        Μαθηματικός
 • Παπαδόπουλος Ηλίας            Μαθηματικός
 • Γεωργιάδης Αντώνιος             Χημικός                     Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Γκαβογιαννάκης Νικόλαος    Φυσικός
 • Γουργούλη Καλλιόπη              Βιολόγος         προσωρ. τοποθετηση
 • Καπλάνη Αλεξάνδρα               Φυσικός          προσωρ.  τοποθέτηση
 • Δρακωτού Άννα                       Αγγλικών
 • Πετροπούλου-Παπάζογλου   Αγγλικών
 • Δάφνος Ελευθέριος                 Εικαστικός     προσωρ. τοποθέτηση
 • Ντούρης Σπυρίδων                 Οικονομολόγος       
 • Κυπραίου-Σουλίου Αναστ.     Κοινωνιολόγος
 • Μελισσάς Άγγελος                   Φυσ. Αγωγής
 • Καρδάση Ειρήνη                      Νομ. & Πολ. Επιστ
 • Πετρούλια Μυρσίνη                Πολ. Μηχανικός

Σχολικό Έτος: 2017-2018

 • ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  Αργύρης Ιωάννης Βιολόγος Διευθυντής
 • Γαντζούδης Χρήστος Πληροφορικής Υποδιευθυντής
  Κυριακοπούλου Κανέλλα Μαθηματικός Υποδιευθύντρια
  Λαδάς Ευάγγελος Θεολόγος
  Ντίνου Ελένη Θεολόγος συμπλ. ωραρίου
  Αθανασάκη Αικατ. Φιλόλογος
  Βανικιώτη Γεωργία Φιλόλογος
  Κολοβού Παρασκευή Φιλόλογος
  Κωστολιά Σοφία Φιλόλογος
  Λογοθέτη Κυριακή Φιλόλογος
  Πιλάτη Δήμητρα Φιλόλογος
  Σαμαρά Μαρία Φιλόλογος
  Σπετσιώτου – Μέλλιου, site 1, site 2, e-class, blog. Φιλόλογος
 • Βάγγαλης Νικόλαος Μαθηματικός προσωρ. τοποθ.
  Ζανάκη Ολυμπία Μαθηματικός
  Μάρα Αντιγόνη Μαθηματικός
  Παπαδόπουλος Ηλίας Μαθηματικός
  Λουμπάρδης Ηλίας Φυσικός προσωρ. τοποθ.
  Γεωργιάδης Αντώνιος Χημικός Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
  Γκαβογιαννάκης Νικόλαος Φυσικός
  Κατσαρέλη Ευθυμία Βιολόγος προσωρ. τοποθ
  Δρακωτού Άννα Αγγλικών
  Πετροπούλου-Παπάζογλου Αγγλικών
  Δάφνος Ελευθέριος Εικαστικών
  Ντούρης Σπυρίδων Οικονομολόγος
  Κυπραίου-Σουλίου Αναστ. Κοινωνιολόγος
  Μελισσάς Άγγελος Φυσ. Αγωγής
  Καρδάση Ειρήνη Νομ. & Πολ. Επιστ
  Πετρούλια Μυρσίνη Πολ. Μηχανικός
  Γιωτόπουλος Χρήστος Πληροφορικής