Σχολικό Έτος: 2020-2021

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ        

Σχολικό Έτος: 2019-2020

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ        

 • Αργύρης Ιωάννης                   Βιολόγος                   Διευθυντής
 • Γαντζούδης Χρήστος              Πληροφορικής        Υποδιευθυντής
 • Κυριακοπούλου Κανέλλα        Μαθηματικός            Υποδιευθύντρια
 • Λαδάς Ευάγγελος                   Θεολόγος
 • Αθανασάκη Αικατ.                  Φιλόλογος
 • Βανικιώτη Γεωργία                 Φιλόλογος
 • Κολοβού Παρασκευή              Φιλόλογος
 • Κωστολιά Σοφία                      Φιλόλογος
 • Λογοθέτη Κυριακή                  Φιλόλογος
 • Πιλάτη Δήμητρα                      Φιλόλογος
 • Σαμαρά Μαρία                        Φιλόλογος
 • ΣπετσιώτουΜέλλιου, (site 1, site 2,  e-class, blog).          Φιλόλογος
 • Ζανάκη Ολυμπία                     Μαθηματικός
 • Αργυρός Ιωάννης                   Μαθηματικός
 • Παπαδόπουλος Ηλίας            Μαθηματικός
 • Ανέστη Ελένη                         Χημικός          προσωρ. τοποθέτηση
 • Γεωργιάδης Αντώνιος             Χημικός                     Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Γκαβογιαννάκης Νικόλαος      Φυσικός
 • Γεωργακοπούλου Αναστασία  Φυσικός          προσωρ. τοποθέτηση
 • Γουργούλη Καλλιόπη              Βιολόγος         προσωρ. τοποθέτηση
 • Κοντορούσης Δημήτριος         Φυσικός          προσωρ.  τοποθέτηση
 • Δρακωτού Άννα                       Αγγλικών
 • Δάφνος Ελευθέριος                Εικαστικών       προσωρ.  τοποθέτηση
 • Ντούρης Σπυρίδων                 Οικονομολόγος
 • Κυπραίου-Σουλίου Αναστ.     Κοινωνιολόγος
 • Μελισσάς Άγγελος                   Φυσ. Αγωγής

Σχολικό Έτος: 2018-2019

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ          ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ        

 • Αργύρης Ιωάννης                     Βιολόγος                   Διευθυντής
 • Γαντζούδης Χρήστος               Πληροφορικής        Υποδιευθυντής
 • Κυριακοπούλου Κανέλλα      Μαθηματικός            Υποδιευθύντρια
 • Λαδάς Ευάγγελος                    Θεολόγος
 • Αθανασάκη Αικατ.                  Φιλόλογος
 • Βανικιώτη Γεωργία                 Φιλόλογος
 • Κολοβού Παρασκευή              Φιλόλογος
 • Κωστολιά Σοφία                      Φιλόλογος
 • Λογοθέτη Κυριακή                  Φιλόλογος
 • Πιλάτη Δήμητρα                      Φιλόλογος
 • Σαμαρά Μαρία                        Φιλόλογος
 • ΣπετσιώτουΜέλλιου, (site 1, site 2,  e-class, blog).          Φιλόλογος
 • Ζανάκη Ολυμπία                     Μαθηματικός
 • Μάρα Αντιγόνη                        Μαθηματικός
 • Παπαδόπουλος Ηλίας            Μαθηματικός
 • Γεωργιάδης Αντώνιος             Χημικός                     Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
 • Γκαβογιαννάκης Νικόλαος    Φυσικός
 • Γουργούλη Καλλιόπη              Βιολόγος         προσωρ. τοποθετηση
 • Καπλάνη Αλεξάνδρα               Φυσικός          προσωρ.  τοποθέτηση
 • Δρακωτού Άννα                       Αγγλικών
 • Πετροπούλου-Παπάζογλου   Αγγλικών
 • Δάφνος Ελευθέριος                 Εικαστικός     προσωρ. τοποθέτηση
 • Ντούρης Σπυρίδων                 Οικονομολόγος       
 • Κυπραίου-Σουλίου Αναστ.     Κοινωνιολόγος
 • Μελισσάς Άγγελος                   Φυσ. Αγωγής
 • Καρδάση Ειρήνη                      Νομ. & Πολ. Επιστ
 • Πετρούλια Μυρσίνη                Πολ. Μηχανικός

Σχολικό Έτος: 2017-2018

 • ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
  Αργύρης Ιωάννης Βιολόγος Διευθυντής
 • Γαντζούδης Χρήστος Πληροφορικής Υποδιευθυντής
  Κυριακοπούλου Κανέλλα Μαθηματικός Υποδιευθύντρια
  Λαδάς Ευάγγελος Θεολόγος
  Ντίνου Ελένη Θεολόγος συμπλ. ωραρίου
  Αθανασάκη Αικατ. Φιλόλογος
  Βανικιώτη Γεωργία Φιλόλογος
  Κολοβού Παρασκευή Φιλόλογος
  Κωστολιά Σοφία Φιλόλογος
  Λογοθέτη Κυριακή Φιλόλογος
  Πιλάτη Δήμητρα Φιλόλογος
  Σαμαρά Μαρία Φιλόλογος
  Σπετσιώτου – Μέλλιου, site 1, site 2, e-class, blog. Φιλόλογος
 • Βάγγαλης Νικόλαος Μαθηματικός προσωρ. τοποθ.
  Ζανάκη Ολυμπία Μαθηματικός
  Μάρα Αντιγόνη Μαθηματικός
  Παπαδόπουλος Ηλίας Μαθηματικός
  Λουμπάρδης Ηλίας Φυσικός προσωρ. τοποθ.
  Γεωργιάδης Αντώνιος Χημικός Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.
  Γκαβογιαννάκης Νικόλαος Φυσικός
  Κατσαρέλη Ευθυμία Βιολόγος προσωρ. τοποθ
  Δρακωτού Άννα Αγγλικών
  Πετροπούλου-Παπάζογλου Αγγλικών
  Δάφνος Ελευθέριος Εικαστικών
  Ντούρης Σπυρίδων Οικονομολόγος
  Κυπραίου-Σουλίου Αναστ. Κοινωνιολόγος
  Μελισσάς Άγγελος Φυσ. Αγωγής
  Καρδάση Ειρήνη Νομ. & Πολ. Επιστ
  Πετρούλια Μυρσίνη Πολ. Μηχανικός
  Γιωτόπουλος Χρήστος Πληροφορικής