2021-2022

Η κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι στη διεύθυνση : http://dschool.edu.gr

22-05-19 To Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το ΦΕΚ σε μορφή pdf 

9-05-2019: Ο νέος νόμος για την Γ΄ Τάξη των ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (άρθρο 100 έως 115).

11-10-18 Μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων και αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθητών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

1.Φιλολογικών μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων.

2. Κριτήρια αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών Γ΄ λυκείου προσανατολισμού

3. Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Α΄ και Β΄ τάξεων.

4. Μάθημα Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες Α΄ και Β΄ τάξεων.

5. Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής Γενικού Λυκείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ


ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.

Κατεβάστε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας την ψηφιακή μορφή των σχολικών βιβλίων. Είναι διαθέσιμα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

ΒΙΒΛΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ