Εργαστήριο ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ
Εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργαστήριο ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ