Την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 15:00-18:00 θα γίνει διεθνής παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε.

The free registration for YouTube live presentation to leave comment-… Athens, Greece

is available at https://bit.ly/MOVIEproject

Του 3ου Λυκείου Ηλιούπολης  ERASMUS+ Στρατηγική Σύμπραξη ΚΑ201-

Τίτλος: «MOV.I.E – MOVIES AND IMAGE EDUCATION»

21-1-2020: Στο πλαίσιο  του  εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράσης ΚΑ 201 με τίτλο: «MOVIES AND IMAGE EDUCATION» και κωδικό: 2017-1-PT01-KA201-035858 το 3ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ υποδέχεται τους μαθητές του σχολείου από την  Πορτογαλία,Emidio Navarro, Αλμάδα -Λισαβόνας, από τις 27 έως τις  31/1/2020. Η  έναρξη της επίσκεψης, γίνεται την Δευτέρα,  27/1/2020 στις 10:00πμ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου.

15-04-2019: Το 3ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης καλεί τους μαθητές της Α’ Λυκείου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό δημιουργίας video σύντομης διάρκειας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «MOVIE-Movie and Image in Education» 2017-2020.Το έπαθλο θα είναι 7ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λισαβόνα, Πορτογαλία το Μάιο του 2020, τα έξοδα της οποίας θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. Ακολουθούν συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή των μαθητών.
1. Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνων 2. Κανονισμός του Διαγωνισμού 3. Συμβουλές για τη δημιουργία του βίντεο –Top Tips for creating a video

«MOV.I.E – MOVIES AND IMAGE EDUCATION» ERASMUS+ Στρατηγική Σύμπραξη ΚΑ201- Το 3ο Λύκειο Ηλιούπολης αποδέχτηκε την πρόταση συνεργασίας, του Πορτογαλικού Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eagle Intuition Training Center στην Αλμάδα-Λισαβόνας, στην Πορτογαλία  για την υλοποίηση τριετούς εκπαιδευτικής στρατηγικής σύμπραξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το Νοέμβριο του 2017. Η σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ KA201, με αριθμό έγκρισης KA2 -2017 – 1 – PT01-KA201 – 035658 και αφορά σύμπραξη 8 εκπαιδευτικών φορέων.  Συντονιστής του προγράμματος είναι ο  Εκπαιδευτικός Οργανισμός  Eagle Intuition Training Center, Αλμάδα – Λισαβόνας, Πορτογαλίας και εδρεύει στο σχολείο Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, Αλμάδα.

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί φορείς:

P1 – Eagle Intuition Training Center – PORTUGAL

P2 – Agrupamento de Escolas Emídio Navarro – PORTUGAL

P3 – TV ALMADA – PORTUGAL

P4 – 3 Lykeio IIiopolis – GREECE

P5 – BASH Creative – SCOTLAND / UNITED KINGDOM

P6 – CEM – ITALY

P7 – University of ORADEA – ROMANIA

P8 – Andragoski zavod Ljudska Univerza Velenje – SLOVENIA

Τίτλος του προγράμματος: «MOV.I.E – MOVIES AND IMAGE EDUCATION»

Το τριετές πρόγραμμα (για τα σχολικά έτη 2017-2020) αφορά επιμόρφωση και δραστηριοποίηση καθηγητών και των μαθητών της Α΄ τάξης. Πιο συγκεκριμένα, τα έτη 2017-18 και 2018-19 αφορούν σε επιμόρφωση και δραστηριοποίηση καθηγητών και μαθητών. Το έτος 2019-20 θα επιλεγούν 18 μαθητές της Α’ τάξης από όσους μαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το θέμα και την υλοποίηση του προγράμματος. Η επιλογή θα γίνει βάσει κριτηρίων και κλήρωσης, αν χρειαστεί. Οι μαθητές θα κληθούν να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας στην πόλη Αλμάδα, στην Πορτογαλία. Θα προηγηθεί η επίσκεψη των 18 μαθητών του Λυκείου της Αλμάδα, στην Ηλιούπολη.

Περίληψη του θέματος της Στρατηγικής Σύμπραξης

Το πρόγραμμα αφορά στη χρήση εικόνων και στη δημιουργία βίντεο ως εναλλακτικό μέσο έκφρασης ιδεών και εναλλακτικής μάθησης των νέων ηλικίας 15-17 ετών ως Ευρωπαίων πολιτών, με απώτερο στόχο την προώθηση των αξιών που σχετίζονται με την πολιτιστική και πολιτισμική ισοτιμία και αποδοχή στη διαφορετικότητα. Καθώς και την ανάγκη για συνεργασία, συντονισμό και ανταλλαγή εμπειριών και την εξασφάλιση της ανταλλαγής θετικών ιδεών και εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ιδέα του προγράμματος βασίζεται στο δίπτυχο αναγνώριση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών με ταυτόχρονη αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) από την μία πλευρά και στις δια ζώσης, διεθνικές συναντήσεις των μαθητών με τους συνομηλίκους τους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από την άλλη, με αντικείμενο συζήτησης θέματα που σχετίζονται με τις αξίες που θα πρέπει να εμπνέουν τον Ευρωπαίο πολίτη.

Περίληψη των δραστηριοτήτων της Στρατηγικής Σύμπραξης

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα αφορούν την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα συμμετέχοντα σχολεία, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές σχετικά με το θέμα, τη διαδικτυακή επικοινωνία με τους μαθητές των σχολείων του εξωτερικού, τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e-Twinning, Forum), την κινητικότητα των μαθητών στo συμμετέχον σχολείο, καθώς και την συναφή επιμόρφωση των συμμετεχόντων καθηγητών στον εκπαιδευτικό οργανισμό BASH Creative – SCOTLAND / UNITED KINGDOΜ και ο οποίος έχει αναλάβει και την εκπαιδευτική υποστήριξη του προγράμματος.

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να εκπαιδεύσουν τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα κοινά των διαφορετικών πολιτισμών και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Την ίδια στιγμή οι συμμετέχοντες μαθητές θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τις ψηφιακές τους γνώσεις και ικανότητες.

Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που θα υλοποιηθούν με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus+ : https://www.iky.gr/el/erasmusplus