23-09-2019: ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (2019-20)

12-09-2019: Τι ισχύει για τη Φοίτηση μαθητών.

31-05-2019:   Η Υπουργική Απόφαση για την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Απαλλαγή από μαθήματα:   1. Της  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                     2. Τα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (ΥΑ 2015)