Αποτελέσματα της Α΄, Β΄και Γ΄τάξης

6-6-17: Σήμερα εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της τελικής επίδοσης των μαθητών της Α΄ και Β΄ Τάξης. Την ΠΕΜΠΤΗ 8 Ιουνίου 2017 καλούνται οι Γονείς και Κηδεμόνες αυτών να παραλάβουν τους ελέγχους τους. Η επίδοση των ελέγχων θα γίνεται κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00.                                                                                                   Από τη Διεύθυνση

315-17: Σήμερα εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της τελικής επίδοσης των μαθητών της Γ΄ Τάξης.

Την ΠΕΜΠΤΗ 1 Ιουνίου 2017 καλούνται οι Γονείς και Κηδεμόνες αυτών να παραλάβουν τους ελέγχους τους. 

Η επίδοση των ελέγχων θα γίνεται κατά τις ώρες 12:00 έως 13:30.

Από τη Διεύθυνση