Λειτουργία σχολείου από 10/1/2022

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η ΚΥΑ αριθ.ΓΠοικ.360/6-1-2022, ΦΕΚ Β 7, που καθορίζει τα μέτρα κατά του κορονοϊού covid-19 και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Ενημέρωση 7/1/2022

Αναρτήθηκε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα το πρόγραμμα μαθημάτων από 10/1/2022

Αναρτήθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις η ΥΑ αριθ.Φ.251/165669/Α5, ΦΕΚ Β 6068/22-12-2021, για τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σχολών, Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.

Ενημέρωση συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικών μαθημάτων

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμό Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021, ΦΕΚ 5399 Β’, Υπουργική Απόφαση που αφορά τον καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.