Εγγραφή μαθητών στο Λύκειο

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών στο Λύκειο, μετά την Ηλεκτρονική εγγραφή πρέπει να μας προσκομίσετε ή αποστείλετε με mail (το αργότερο μέχρι 5-9-2021) τα παρακάτω:

  1. Την ηλεκτρονική εγγραφή.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή.
  3. Συμπληρωμένο (και τις δύο σελίδες) από τον κηδεμόνα που πραγματοποίησε την εγγραφή, το έγγραφο που θα βρείτε Εδώ