Συγχαρητήρια

Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στους μαθητές του σχολείου μας που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους ευχόμαστε καλές σπουδές και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στη ζωή τους. Συγχαίρουμε επίσης για την προσπάθεια που κατέβαλλαν και όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν φέτος τους στόχους τους.

Μετά την ανακοίνωση των βάσεων το σχολείο μας σημείωσε και πάλι σημαντικές επιτυχίες. Από τους 134 μαθητές, οι 105 εισάγονται σε ΑΕΙ και οι 29 σε ΤΕΙ. Παρατίθεται πίνακας με τις σχολές εισαγωγής χωρίς τα ονόματα των επιτυχόντων (μόνο με τον κωδικό εξετάσεων).

 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ-2018