Απουσίες λόγω εποχικής γρίπης-Ανακοινώσεις.

15-3-2019: «Νέες διευκρινίσεις για τις απουσίες της εποχικής γρίπης »
Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

12-3-2019: «Ενημέρωση σχετικά με απουσίες εποχικής γρίπης»
Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται σχετικά με τις απουσίες λόγω γρίπης ότι: «Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων και μετά από συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι παύει από 13/3/2019 η ισχύς της με αρ. πρωτ. Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 εγκυκλίου με θέμα «Απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης».

22-2-2019: Διευκρινίσεις για τις απουσίες λόγω γρίπης. Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι απουσίες των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, σας γνωρίζουμε ότι ως έναρξη εφαρμογής της ορίζεται ο μήνας Ιανουάριος. Με νεότερη εγκύκλιο θα οριστεί η λήξη της, κατόπιν ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς.

15-02-19 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης.

Ψυχολόγοι στα σχολεία

Σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου Ηλιούπολης από τη Δευτέρα 18-02-2019 θα  λειτουργήσει ξανά το πρόγραμμα ψυχολόγων στα σχολεία. Η ψυχολόγος που έχει ορισθεί για το σχολείο μας θα το επισκέπτεται τακτικά μια φορά την εβδομάδα.

Βαθμολογία Α΄τετραμήνου

Καλούνται οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/2/2019 και ώρα 12:00 να παραλάβουν τους ελέγχους επίδοσής τους για το Α΄ τετράμηνο. Παρακαλούμε να τηρηθεί η ώρα που αναφέρουμε.