Ψυχολόγοι στα σχολεία

Σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου Ηλιούπολης από τη Δευτέρα 18-02-2019 θα  λειτουργήσει ξανά το πρόγραμμα ψυχολόγων στα σχολεία. Η ψυχολόγος που έχει ορισθεί για το σχολείο μας θα το επισκέπτεται τακτικά μια φορά την εβδομάδα.