Σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία

Από αύριο 23/3/2020 Δευτέρα ξεκινούν τα μαθήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι μαθητές ενημερώνονται με e-mail από τον καθηγητή τους για τον σύνδεσμο (link) στον οποίο θα πρέπει να «κτυπήσουν» για να συνδεθούν στην εικονική τάξη. Οι ώρες μαθημάτων ανά ημέρα θα κοινοποιούνται, πιλοτικά στην αρχή, από τον εκάστοτε καθηγητή.