Οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας σε υποψηφίους Πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή σε Στρ. Σχολές, ΤΕΦΑΑ, κ.ά.

Από τη Γ.Γ.Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οδηγίες για την αθλητική προετοιμασία των Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΦΑΑ, κ.ά Για τις οδηγίες πατήστε:  Οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας