Πανελλαδικές εξετάσεις

Καλούνται οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων να προσέλθουν στη γραμματεία του σχολείου από Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρες 9:00 – 13:00, να παραλάβουν το Δελτίο Εξεταζομένου ώστε να δύνανται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.