Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σχ. έτος 2021-22 για άτομα με σοβαρές παθήσεις

25-11-20 «Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»