Εγγραφή μαθητών στο Λύκειο

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών στο Λύκειο, μετά την Ηλεκτρονική εγγραφή πρέπει να μας προσκομίσετε ή αποστείλετε με mail (το αργότερο μέχρι 5-9-2021) τα παρακάτω:

  1. Την ηλεκτρονική εγγραφή.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας του μαθητή.
  3. Συμπληρωμένο (και τις δύο σελίδες) από τον κηδεμόνα που πραγματοποίησε την εγγραφή, το έγγραφο που θα βρείτε Εδώ

Βαθμολογία υποψηφίων

  1. Οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες 2021 μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του ΥΠΑΙΘ smsresults.minedu.gov.gr , από Παρασκευή 2 Ιουλίου έως και Τρίτη 6 Ιουλίου, αξιοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου να λάβουν τη βαθμολογία τους στο κινητό τους τηλέφωνο.
  2. Την Παρασκευή 9/7/2021 θα αναρτηθούν στο σχολείο μετά τις 13.00΄μμ οι καταστάσεις με τους κωδικούς και τους βαθμούς των υποψηφίων.
  3. Επίσης την Παρασκευή 9/7/2021 όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμα αποκτήσει κωδικό ασφαλείας για το μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο για να τον παραλάβουν.