Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων

Όσοι μαθητές/τριες επιθυμούν ενισχυτική διδασκαλία στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα : 1) Ελεύθερο σχέδιο, 2) Γραμμικό σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική ικανότητα, Μουσική αντίληψη/Γνώση, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση και να την καταθέσουν στο σχολείο μέχρι την Δευτέρα 25/10/2021 στο σχολείο.