Ενημέρωση συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικών μαθημάτων

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμό Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021, ΦΕΚ 5399 Β’, Υπουργική Απόφαση που αφορά τον καθορισμό συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.