Βαθμολογία Α΄ Τετραμήνου

Την Τετάρτη 16/2/2022 θα αποσταλούν ηλεκτρονικά οι έλεγχοι του Α΄ Τετραμήνου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κάθε γονέας-κηδεμόνας. Η ενημέρωση των καθηγητών για την επίδοση των μαθητών συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με την ημέρα και ώρα που δέχεται ο κάθε καθηγητής (σελίδα Επικοινωνίας).