Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων

Με τη πραγματοποίηση των συναντήσεων γονέων-κηδεμόνων των μαθητών της Α’ Λυκείου (14/9/2022) και των Β’-Γ’ Λυκείου (21/9/2022), με πρόσκληση του διευθυντή κ. Περιβολιώτη Κωνσταντίνου και του Συλλόγου Διδασκόντων μιλήσαμε για τον κανονισμό λειτουργίας, συστηθήκαμε και θέσαμε τις βάσεις για την συνεχή επικοινωνία μας. Σας ενημερώνουμε, και σε όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, ότι μπορείτε να ενημερώνεστε, κυρίως, μέσα από : την ιστοσελίδα μας, εδώ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά και δια ζώσης, αν δεν γίνεται διαφορετικά. Αναζητείστε τον τίτλο: Επικοινωνία στο Μενού αυτής της ιστοσελίδας.

Προληπτικός έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης μαθητών σχολείων

Με βάση το έγγραφο αρ.πρ.Δ1γ/Γ.Π/οικ.51982/14-9-2022 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων για το σχολικό έτος 2022-2023», θα πραγματοποιηθεί έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών/τριών της Β΄και Γ΄Λυκείου από το Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης την Πέμπτη 13/10/2022. Οι γονείς -κηδεμόνες των μαθητών/τριών πρέπει να υπογράψουν το σχετικό έντυπο συναίνεσης και οι μαθητές/τριες να έχουν μαζί τους το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού.