Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση από Τρίτη 29/11/2022 έως και Δευτέρα 12/12/2022.