Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023.

Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://www.minedu.gov.gr, από Πέμπτη 18 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 25 Μαΐου 2023.