Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 για τις πανελλαδικές εξετάσειςΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την ενημέρωση των μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.  Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης, καλεί όλα τα μέλη του (μέλη θεωρούνται άπαντες οι γονείς), στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στις19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα διαλυθεί και θα συγκληθεί ξανά την επόμενη  Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα παρόντα μέλη χωρίς να ληφθεί πλέον υπ’ όψη η απαρτία.    

Για το Δ. Σ. ο Πρόεδρος Παναγιώτης Γρίλλιας και η Γραμματέας Άννα Μαρία Μανιού.                                                                        για πληροφορίες: email: annamariamaniou@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής όσων έχουν γεννηθεί το έτος 2001. Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 (02 Ιανουαρίου  2019 έως και 1 Απριλίου 2019) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.