Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης, καλεί όλα τα μέλη του (μέλη θεωρούνται άπαντες οι γονείς), στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στις19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα διαλυθεί και θα συγκληθεί ξανά την επόμενη  Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα παρόντα μέλη χωρίς να ληφθεί πλέον υπ’ όψη η απαρτία.    

Για το Δ. Σ. ο Πρόεδρος Παναγιώτης Γρίλλιας και η Γραμματέας Άννα Μαρία Μανιού.                                                                        για πληροφορίες: email: annamariamaniou@gmail.com