ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής όσων έχουν γεννηθεί το έτος 2001. Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019 (02 Ιανουαρίου  2019 έως και 1 Απριλίου 2019) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.