14-03-19 Ανακοίνωση του Υπουργείου  Παιδείας για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε σήμερα το τελικό κείμενο για τη νέα Γ΄ Γενικού Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2019-2010.  Το νέο σύστημα σε μορφή doc