Κωδικοί μηχανογραφικού δελτίου

Από την Δευτέρα 28/6/2021, ώρα 11.00΄πμ – 13.00΄μμ , την Τρίτη 29/6/2021 και Τετάρτη 30/6/2021, ώρα 10.00΄πμ -13.00΄μμ , να προσέρχονται αυτοπροσώπως οι μαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου για τη δημιουργία κωδικών μηχανογραφικού δελτίου. Ο γονέας μπορεί να δημιουργήσει κωδικό μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης.

Οι υποψήφιοι με το 10% να γνωρίζουν τον κωδικό της καρτέλας των πανελλαδικών εξετάσεων.