Λειτουργία σχολείου από 10/1/2022

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η ΚΥΑ αριθ.ΓΠοικ.360/6-1-2022, ΦΕΚ Β 7, που καθορίζει τα μέτρα κατά του κορονοϊού covid-19 και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Ενημέρωση 7/1/2022

Αναρτήθηκε στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα το πρόγραμμα μαθημάτων από 10/1/2022

Αναρτήθηκε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις η ΥΑ αριθ.Φ.251/165669/Α5, ΦΕΚ Β 6068/22-12-2021, για τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σχολών, Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών.