Ενημέρωση λειτουργίας του σχολείου στις 27/1/22 και 28/1/22

Σύμφωνα με το έγγραφο αρ.πρωτ.91α/26-1-2022 του γ.γ.ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση «στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά Πέμπτη 27/1/2022 και Παρασκευή 28/1/2022 κατόπιν απόφασης Περιφέρειας και Δήμου θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά τηλεκπαίδευση». Ως εκ τούτου αύριο 27/1/2022 και την Παρασκευή 28/1/2022 τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως, με βάση το ωράριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το πρόγραμμα μαθημάτων και τους συνδέσμους καθηγητών.