Ενημέρωση για ηλεκτρονικές εγγραφές σχολικού έτους 2022-23

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών Α΄Λυκείου και Β΄Λυκείου, αφού ενημερωθούν από την επιστολή του ΥΠΑΙΘ, να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες και στη συνέχεια να επιστραφεί στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο μέχρι 10/5/2022.

Σε συνέδριο της Unesco Hellas

Σε διήμερο συνέδριο της UNESCO Hellas Πέμπτη 31 Μαρτίου & Παρασκευή 1 Απριλίου για την παρουσίαση δραστηριοτήτων που έγιναν στο 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης το έτος 2020-21, με την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Δρακωτού Άννα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Teachers4Europe στο Erasmus K-3 «Setting an agora for Democratic values», υπό την αιγίδα της εταίρου Learn2Change-ΜΚΟ – και την χρήση των Καρτών της Δημοκρατίας: Cards for Democracy created by L2C-C2L- NGO – Βιντεοσκόπηση εδώ