Σε συνέδριο της Unesco Hellas

Σε διήμερο συνέδριο της UNESCO Hellas Πέμπτη 31 Μαρτίου & Παρασκευή 1 Απριλίου για την παρουσίαση δραστηριοτήτων που έγιναν στο 3ο ΓΕΛ Ηλιούπολης το έτος 2020-21, με την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Δρακωτού Άννα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Teachers4Europe στο Erasmus K-3 «Setting an agora for Democratic values», υπό την αιγίδα της εταίρου Learn2Change-ΜΚΟ – και την χρήση των Καρτών της Δημοκρατίας: Cards for Democracy created by L2C-C2L- NGO – Βιντεοσκόπηση εδώ