Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, έτους 2022.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με σοβαρές παθήσεις, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου Μηχανογραφικό Δελτίο από Τρίτη 17 Μαϊου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαϊου 2022.