Ενημέρωση για τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Από την προσεχή σχολική χρονιά, 2022-23, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) θα δέχονται αιτήματα να αξιολογούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και να αποφασίζουν για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές, εφόσον φοιτούν μέχρι και την Α΄Λυκείου.