Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής

Από τις 24 Ιουνίου 2022 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23,59΄, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη δημοσίων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ , θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2022-23, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://e-eggrafes.minedu.gov.gr