Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄4753/8-9-2022 η ΥΑ 107791/ΓΔ4/6-9-2022, » οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023″. Όσοι γονείς-κηδεμόνες ή ενήλικες μαθητές/τριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονικά στο σχολείο την παρακάτω αίτηση-δήλωση των μαθημάτων που επιθυμούν.