Χορήγηση καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΟΑΣΑ για το σχολικό έτος 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες που διαμένουν σε απόσταση 2500 μέτρων από το σχολείο μπορούν να πάρουν τις προσωποποιημένες κάρτες ελεύθερης μετακίνησης του ΟΑΣΑ για τη δωρεάν μεταβασή τους από την κατοικία τους στο σχολείο και αντίστροφα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Συμπληρώνετε αίτηση και την καταθέτετε στο σχολείο, σύμφωνα με τις οδηγίες και τη σύμβαση ΟΑΣΑ και Περιφέρειας Αττικής.