Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις καλούνται να απευθυνθούν σε μια από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία , προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.