Υποβολή δικαιολογητικών για τις σχολές Λιμενικού σώματος

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και δοκίμων Λιμενοφιλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, είναι από ημέρα Τετάρτη 1/2/2023 έως και Τρίτη 14/2/2023.

Προκαταρκτικές εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών 2023-24

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα γίνεται από Δευτέρα 30/1/1023 έως και την Παρασκευή 10/2/2023.

Γνωματεύσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών για προφορική εξέταση στις πανελλαδικές 2023

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.251/160199/Α5, ΦΕΚ Β΄6864/29-12-2022, οι αιτήσεις και οι σχετικές γνωματεύσεις για προφορική εξέταση στις πανελλαδικές 2023 λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, υποβάλλονται στην Διεύθυνση του Λυκείου από 13//9/2022 έως 31/1/2023 με αριθμό πρωτοκόλλου.