Γνωματεύσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών για προφορική εξέταση στις πανελλαδικές 2023

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.251/160199/Α5, ΦΕΚ Β΄6864/29-12-2022, οι αιτήσεις και οι σχετικές γνωματεύσεις για προφορική εξέταση στις πανελλαδικές 2023 λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, υποβάλλονται στην Διεύθυνση του Λυκείου από 13//9/2022 έως 31/1/2023 με αριθμό πρωτοκόλλου.