Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Αστυνομίας με πανελλαδικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00΄μμ της 17/2/2023.

Υπεύθυνη δήλωση

Οι μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Τάξης καλούνται να συμπληρώσουν την πιο κάτω υπεύθυνη δήλωση για τον προσανατολισμό και τη δεύτερη ξένη γλώσσα για το σχολικό έτος 2023-24 και να την προσκομίσουν υποχρεωτικά την Τετάρτη 8/2/2023 στο σχολείο.

Ενημέρωση για εξ αποστάσεως μαθήματα

Αύριο Δευτέρα 6/2/2023 τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως με βάση το ωράριο για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι σύνδεσμοι των καθηγητών στο webex είναι στον πιο κάτω πίνακα:

΄Ελεγχοι Α΄ Τετραμήνου

Αύριο Παρασκευή 3/2/2023 θα σταλούν ηλεκτονικά οι έλεγχοι επίδοσης του Α΄τετραμήνου. Όσοι γονείς-κηδεμόνες θέλουν να ενημερωθούν από τους διδάσκοντες καθηγητές προσέρχονται κάθε Τετάρτη σύμφωνα με τις ώρες που δέχεται ο καθένας. Οι ώρες και το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων-κηδεμόνων είναι αναρτημένο στη σελίδα «Επικοινωνία».