Ανακοινώσεις

18-06-2018: Εκδόθηκαν και τοιχοκολλήθηκαν τα αποτελέσματα επίδοσης των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης. Η επίδοση των ελέγχων θα γίνεται από την ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6/2018 και ώρες 9:00-13:00.

18-06-2018:  Τα Απολυτήρια και οι έλεγχοι επίδοσης των τελειόφοιτων (Γ΄ τάξη) θα δίνονται από την ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6/2018 τις ώρες 9:00 – 13:00.

15-06-2018: Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων
12-06-2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.