Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων υποψηφίων 2018

22-06-18 Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων  (Μ.Δ.) 2018. Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2018 ξεκινούν από την Παρασκευή 22-6-2018 και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 16-7-2018. Αν δεν προσέρχονται οι ίδιοι θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το πρόσωπο που θα λάβει τον κωδικό.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλλουν Μ.Δ για το 10% των θέσεων θα πρέπει να προσέρχονται έχοντας μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου .