Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα αναρτηθούν σε όλα τα Λύκεια την Παρασκευή 29/6/2018, μετά τις 13.00 μ.μ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σημειώσει τον Κωδικό Υποψηφίου διότι στους πίνακες θα αναρτηθούν οι καταστάσεις που περιλαμβάνουν ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.