Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις σχολές Αστυνομίας με πανελλαδικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00΄μμ της 17/2/2023.