Ενημέρωση για την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών έτους 2023-24

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσηςστην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από τη Δευτέρα 13/3/2023 έως και την Δευτέρα 20/3/2023.