Ενημέρωση για την προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έτους 2023-24

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έτους 2023-24, γίνεται από τις 17/3/2023 έως στις 27/3/2023 ημέρα Πέμπτη.