7-6-2019: Το σχολείο κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα είναι ανοικτό για το κοινό κατά τις ώρες 12:30 -13:45. Οι έλεγχοι τελικής επίδοσης των μαθητών της Γ΄ τάξης θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους καθημερινά τις ώρες 12:30 έως 13:45.